Bibbia in lingua corsa

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAULT - PAROLA DI DIU - ESODIU 40,16-38 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAULT - PAROLA DI DIU - ESODIU 40,1-15 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 14 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 16 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 13 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 15 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 12 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 10 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 11 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 12,29-51 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 27 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 26 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 28 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 29,29-46 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 24 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 30,25-35 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 29,1-28 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 25 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 18 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 23 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 19 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 17 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 22 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 21 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 20 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 37 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 39,1-21 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 38 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 39,22-43 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 36,20-38 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLE DE DIEU - ESODIU 35,1-19 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 32 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 31 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 30 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 33 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 34,1-16 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 34,17-35 :

PAROLA DI DIU - FREDERIC MANAUT - PAROLA DI DIU - ESODIU 36,1-19 :